Zrealizowane działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem budowa nowoczesnego obiektu magazynowo-suszarniczego w ramach rozbudowy wytwórni pasz oraz realizacja inwestycji wpływającej na przeciwdziałanie zmianom klimatu, mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnego silosowego magazynu zbożowego w ramach rozbudowy wytwórni pasz oraz realizację inwestycji przeciwdziałającej zmianom klimatu. Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.

Przewidywane wyniki/efekty operacji:

  • poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolne
  • innowacyjność
  • innowacyjność procesu
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu
  • poprawa efektywności wykorzystania energii