Zrealizowane działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa kompleksu silosów w zakładzie firmy Wytwórnia Pasz Błotnica Sp. z o.o. w Błotnicy Strzeleckiej” mająca na celu „poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki/efekty operacji:

  • poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolne
  • innowacyjność
  • innowacyjność procesu
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu
  • poprawa efektywności wykorzystania energii